ATBALSTS BIZNESA ATTĪSTĪBAI UZŅĒMUMA DARBĪBAS SEKMĒŠANAI

mikrokredītsJa vajadzīgi finanšu līdzekļi, kas atvieglos virzīt savu biznesu vai paplašināt līdzšinējo, praktiski pareiza izvēle ir Hipotēku bankas (Hipo.lv) finansējums biznesam. Hipotēku bankas mikroaizdevuma programmas finansējumu var atbalstīt investīcijām un apgrozāmiem resursiem. Par uzņēmējdarbības Hipotēku bankas mikroaizdevuma galvotāju jākļūst uzņēmuma īpašniekam. Aizdevuma laiks ir pieci gadi. Lielākā iespējamā aizdevuma naudas summa ir līdz 10 tūkstošiem latu  jeb 14 228.72 EUR, bez tam apgrozāmiem līdzekļiem līdz pieci tūkstoši latu (7 114,36 eiro).

Finansējuma uzņēmējdarbībai apstiprināšanas galvenie punkti
Ir prasības, kurām vajadzētu atbilst topošajam un esošajam uzņēmumam, lai varētu pretendēt uz valsts finansējuma atbalstu no Hipotēku bankas izsniegtajiem mikrokredītiem. Finansējumam savam biznesam var droši pieteikties tie, kuri atbilst tādiem noteikumiem:
*vidējie un mazie uzņēmumi, slodžu skaits nav vairāk par desmit vienībām;
*vidējie un mazie uzņēmumi, kuriem ieņēmumi no saimnieciskās darbības nepārsniedz 1.4 miljonus latu jeb 1 992 020,53 miljoni eiro;
*uzņēmuma pašreizējo parādsaistību kopsumma Hipotēku bankā un citās bankās, finanšu institūcijās nepārsniedz 50 tūkstošus latu jeb 71 143.59 eiro
Bez tam iespējas saņemt Hipotēku bankas mikrokredītu ir jaunajiem uzņēmējiem arī pirms uzņēmuma reģistrēšanas. Vienīgais divu mēnešu laikā pēc lēmuma par atbalsta piešķiršanu nepieciešams reģistrēties kā saimnieciskās darbības veicējam. Ja uzņēmumam, kurš piesakās finansējuma atbalstam ir valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu vai nodokļu parādi, aizdevums netiek apstiprināts. Mikroaizdevuma – finansējums biznesam – ir finansēta no Hipotēku bankas kredītresursiem, valsts budžeta resursiem, kā arī Latvijas un Šveices sadarbības programmas naudas līdzekļu resursiem. Mikrokredīts ir spēcīgs atspēriena solis uzņēmējiem, kas grib pilnveidot saimniecisko darbību Latvijā .
Papildus Hipotēku bankas pakalpojumi
Hipotēku bankas mikrokreditēšanas programmas klienti uzreiz kļūst par attālināto darījumu sistēmas HipoNet lietotājiem, kur droši, ērti un attālināti pārskatīt finanšu līdzekļus . Hipotēku banka klientiem piedāvā lietotāja atpazīšanai internetbankā izvēlēties HipoNet kodu kalkulatoru vai kodu karti, ar kuras palīdzību varēs pieslēgties savam bankas kontam un veikt ierastos attālinātos bankas darījumus.
Klientiem, kuriem pašlaiks Hipotēku bankā ir aktīvs aizdevums, var veikt valūtas kovertāciju. Valūtu konvertācija tiek izpildīta pēc Hipotēku bankas izvirzītajiem bezskaidras valūtas maiņas kursa. Hipotēku bankas pakalpojumu piedāvājumā arī dokumentārās operācijas, kas nozīmīgi uzņēmumiem ar starptautiskās vai lokālās tirdzniecības komerciju. Nozares eksperti izveidos bankas garantijas, akreditīva un arī dokumentāro inkaso. Tāpat arī klienti var izmantot bankas ar privatizācijas sertifikātiem saistītas darbības: pagaidu un atkārtota privatizācijas konta atvēršana, uzņēmumiem atvērt privatizācijas sertifikātu ieguldījumu un izsoles tirdzniecības kontus. Papildus pakalpojums Hipotēku bankas klientiem ir zemes izpirkuma līgumu slēgšana ar bijušajiem zemes īpašniekiem vai mantiniekiem , kam zemes īpašuma tiesības ir reabilitētas, tomēr piešķirtā zemes platība krietni pārsniedz atjaunojamo.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post Navigation