Finanšu vadības process uzņēmuma attīstībai

consilum.lv finansu vadibaFinanšu resursu vadība ir komplicēts uz uzņēmuma naudas līdzekļu plūsmas analīzi balstīts process, kurš nodrošina stabilu finanšu līdzekļu apriti. Kontrolēta un organizēta finanšu vadība ir nepieciešama ikkatram uzņēmējam, kas grib ilgākā laika periodā garantēt drošu un stabilu naudas līdzekļu sadalījumu un uzņēmuma virzību uz efektīvu darbību. Organizēta finanšu vadības un analīzes konsultāciju izmantošana var palīdzēt pie saimnieciskās darbības rentabilitātes izvērtēšanas, arīdzan izstrādāt turpmāko uzņēmuma stratēģiju finanšu vadības optimizācijai un uzņēmuma saimnieciskās darbības uzlabošanai. Jebkura kvalitatīva un efektīga finanšu vadība sākas ar uzņēmuma noteiktā laika perioda naudas resursu analīzi, kurā izvērtē vairākus faktorus – iekšējos un ārējos -, kas lielā mērā ietekmē uzņēmuma finanšu vadības procesu.

Continue Reading →