AIZDEVUMS BIZNESA ATTĪSTĪBAI NO HIPO.LV  

hipo.lv altum atbalsta programmasJa nepieciešami finanšu resursi, kas palīdzēs virzīt savu biznesu vai uzlabot esošo, labs risinājums ir Hipotēku bankas (Hipo.lv) finanšu līdzekļu aizdevums biznesa attīstības veicināšanai. Hipo.lv mikroaizdevuma programmas aizdevumus var izsniegt kapitālam un uzņēmuma ieguldījumiem. Par biznesa finansējuma galvotāju jābūt uzņēmuma īpašniekam. Mikroaizdevuma termiņš ir pieci gadi. Optimālā aizdevuma naudas summa ir līdz 10 000 latu ,kas ir 14 228.72 EUR, toties apgrozāmiem finanšu līdzekļiem līdz 5000 latu (7 114,36 eiro).

Ir vajadzības, kurām vajadzētu atbilst topošajam un esošajam uzņēmumam, lai spētu pretendēt uz valsts finansējuma atbalstu . Mikrokredītam var droši pieteikties tie, kuri atbilst šādiem noteikumiem:

*mazie uzņēmumi, kas nodarbina ne vairāk kā desmit darbiniekus;

*mazie uzņēmumi, kuriem ieņēmumi no saimnieciskās darbības nepārsniedz 1.4 miljonus latu jeb 1 992 020,53 eiro;

*uzņēmuma, kura pašreizējo parādu summa Hipotēku bankā un citās bankās, finanšu institūcijās nepārsniedz 50 tūkstošus latu jeb 71 143.59 eiro

Bez tam iespējas iegūt Hipotēku bankas mikrokredītu ir jaunajiem uzņēmējiem jau pirms uzņēmuma izveidošanas. Vienīgais 2 mēnešu laikā pēc finansējuma piešķiršanas oficiāli jāreģistrējas kā saimnieciskās darbības veicējam. Ja uzņēmumam, kurš piesakās finansējuma atbalstam ir nodokļu vai VSAOI parādi, pieprasītais aizdevums netiek apstiprināts. Mikrokredīts ir labs atspēriena solis uzņēmumiem, kas vēlas veicināt saimniecisko darbību tepat Latvijā . http://www.hipo.lv/lv/attistibas_programmas/starta_programma

Mikrokreditēšanas programmas dalībniekiem pakalpojumi no Hipotēku bankas

Hipotēku bankas mikroaizdevumafinansējuma biznesam programmas klienti automātiski kļūst par internetbankas HipoNet lietotājiem, kur droši, ērti un attālināti varēs pārvaldīt naudas līdzekļus .

Valūtu konvertācija ir aktīvs Hipotēku bankas klientam ar aktīvu aizdevumu, bez tam valūtas darījumi notiek pēc Hipo.lv bankas noteiktajiem valūtas maiņas kursiem. Firmai, kas darbojas vietējā vai starptautiskā tirdzniecībā, būtiski ir samazināt iespējamo risku rašanos, kas bieži vien saistīti ar darījumu partneru personīgā labuma gūšanu. Hipotēku bankas pakalpojumos ietilpst dokumentārās operācijas, kas būtiski novērsīs starptautiskās tirdzniecības darījumu riskus. Bankas galvojums, akreditīvs un dokumentu inkaso ir aktivitātes, ko veiks sfēras eksperti ar mērķi aizsargāt uzņēmumu pret potenciālo risku. Pie papildus pakalpojumiem Hipotēku bankas klientiem ir zemes izpirkumu līgumu slēgšana ar bijušajiem tās īpašniekiem vai viņu mantiniekiem situācijās, kad piešķirtā zemes gabala laukums pārsniedz atjaunojamo. Piedevām Hipotēku bankas privatizācijas sertifikātu pakalpojumu var saņemt kā fiziskas personas, tā arī uzņēmumi.

Comments are closed.

Post Navigation