Hipotēku bankas atbalsts zemniekiem aizdevuma veidā

Aizdevums zemniekiemHipotēku banka izstrādājusi programmu Apgrozāmie līdzekļi lauksaimniekiem, lai sniegtu finansiālu atbalstu zemniekiem aizdevuma veidā. Programmas mērķis ir attīstīt valsts tautsaimniecību un jaunradīto vērtību.

Programmai Apgrozāmie līdzekļi lauksaimniekiemvar pieteikties:

 • lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības;
 • augļu un dārzeņu ražotāju grupas;
 • lauksaimniecības produktu primārās ražošanas saimnieciskās darbības veicēji.

Kooperatīvajām sabiedrībām iespējams saņemt aizdevumu līdz 2 miljoniem latu, bet augļu un dārzeņu ražotāju grupām un zemniekiem, kas nodarbojas ar lauksaimniecības produktu primāro ražošanu – līdz 700 000 latu.

Aizdevums zemniekiem tiek piešķirts ar fiksētu procentu likmi:

 • no 4%, ja finansējums tiek saņemts latos;
 • no 6%, ja finansējums tiek saņemts eiro.

Pirms naudas piešķiršanas, Hipotēku bankas speciālisti izvērtē pieteicēju:

 • kredītvēsturi;
 • ienākumus;
 • izdevumus;
 • finanšu stāvokli nākamajam ražošanas ciklam;
 • aizdevuma nodrošinājuma pietiekamību.

Par aizdevuma galvotāju var būt uzņēmuma īpašnieki, kuriem pieder vismaz 10% no kapitāla daļām. Piesaistīt iespējams arī Lauku Attīstības fonda garantijas.

Aizdevums netiek piešķirts zemniekiem, kuriem:

 • ir nodokļu parādi;
 • ir finansiālas grūtības;
 • darbošanās sfēra ir akvakultūra vai zivsaimniecība.

Tiem zemniekiem, kuriem ir nodokļu parādi, bet kuri vienojušies ar Valsts Ieņēmumu dienestu par parāda atmaksas grafiku un to pilda, arī ir iespējams saņemt aizdevumu.

Lēmums par aizdevuma piešķiršanu tiek pieņemts trīs nedēļu laikā pēc visu dokumentu iesniegšanas Hipotēku bankā.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post Navigation