Credo – autoskola Rīgā

credoLai drīkstētu vadīt automašīnu un būt pilntiesīgs ceļu satiksmes dalībnieks, vajadzīga vadītāja apliecība. Jaunos apmāca profesionāli teorijas pasniedzēji un braukšanas instruktori. Autoskolās var apgūt A, B un C, kā arī D un profesionālo autovadītāju braukšanas apmācības.
B kategorijas apmācība autoskolā dod tiesības nokārtot vadītāja apliecību tādu transportlīdzekļu vadīšanā, kuru vietu skaits ierēķinot autovadītāja vietu nepārsniedz 9 vietas un kuru masa ir nav lielāka par 3,5 tonnām. Uzsākot apmācības, kursanti izies 1. palīdzības kursus, apgūs ceļa satiksmes noteikumus, kā arī uz konkrēto kategoriju attiecīgo teoriju. CSDD eksāmenus drīkst kārtot 18 gadu vecas personas. Credo.lv satur visu nepieciešamo informāciju, lai uzzinātu visu par autoskolu.
Paralēli ceļa satiksmes noteikumu apguvei kursants var sākt braukšanas apmācības nodarbības pie paša izvēlēta autoskolas braukšanas instruktora, taču pirms tam nepieciešams nokārtot pagaidu tiesības..
PROFESIONĀLO AUTOVADĪTĀJU APMĀCĪBAS
Pilnīgi visiem autovadītājiem, kuri realizē preču pārvadājumus ES piereģistrētā uzņēmumā, nepieciešama profesionālā kategorija.
Pilnībā noliekot autoskolas pārbaudījumus, Pēc tam, kad autoskolā ir nolikti visi pārbaudījumi un apgūtas pārliecinātas braukšanas iemaņas, jaunais autobraucējs var iet uz valsts pārbaudījuma kārtošanu Ceļu satiksmes drošības direkcijā.
teorijas eksāmens ceļu satiksmes noteikumos.
Otrajā daļā ir teorētiskais eksāmens profesionālajā jomā. Pēc sekmīgas CSDD pārbaudījuma teorijas nokārtošanas, kursantu nosūta uz praktisko braukšanas eksāmenu.
VALSTS PĀRBAUDĪJUMS AUTOSKOLĀ
Pēc sekmīgi noliktajiem autoskolas eksāmeniem, autoskolas kursanti, kas ir sasnieguši pilngadību, var doties pieraktīties fināla pārbaudījumus. Vispirms ir pārbaudījums teorijā konkrēti izraudzītajai transportlīdzekļu kategorijai. Pēc ceļu satiksmes noteikumu eksāmena sekmīgas nokārtošanas ir braukšanas pārbaudījums, kurš notiek CSDD inspektora pavadībā.
CSDD teorētiskais un braukšanas iemaņu pārbaudījums ir noslēdzošais posms, kuru, veiksmīgi noliekot, jaunais autobraucējs var iesniegt visus nepieciešamos dokumentus autovadītāja apliecības izņemšanai.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post Navigation