Drošība ir pirmajā vietā- FNserviss.lv!

Darba aizsardzība, darba vides riska faktori, darba aizsardzības instrukcijas un darba drošības speciālists – šie četri un vēl daudzi ar darba drošību cieši saistīti termini jaunajiem komersantiem nereti sagādā daudz jautājumus, veidojot vidi, kur tiks nodarbināti cilvēki. Un pamatoti, jo darba aizsardzība ir obligācija, kas jāievēro, dibinot un uzturot uzņēmumu, nodibinājumu vai citas tamlīdzīgas iestādes. Lai attiecīgais objekts spētu paredzēt un samazināt negadījumu iespējamību, izpildītu darba aizsardzības likumdošanas prasības, ir nepieciešama atbildīgā persona – darba drošības speciālists. Tas var būt algots darbinieks, specializēta ārpakalpojuma pārstāvis vai arī pats darba devējs (ja objektā strādā ne vairāk kā 10 cilvēki). Visi iepriekš uzskaitītie varianti paredz sertificētu darbību, tātad obligātas apmācības vai augstāko izglītību ar atbilstošu kvalifikāciju.

                Lai darba aizsardzība tiktu realizēta un uzturēta atbilstoši konkrētā objekta darbībai, no sākuma tiek veikts pētījums, kas nosaka, kādi potenciālie darba vides riska faktori attiecīgajā vidē pastāv. Tie var būt ļoti daudzpusīgi, piemēram, laboratorijās visaktuālākie būs tādi faktori, kā ķīmiskie elementi un to toksiskā iedarbība neveiksmīga sajaukuma gadījumā u.tt. Izrietot no atlasītajiem faktoriem, ir jāpasūta darba aizsardzības instrukcijas, kas iekļauj nepieciešamos darba kārtības noteikumus, piemēram, rīcības plānu evakuācijas gadījumā, ugunsdrošības nosacījumus u.tt. Tās ir paradzēts izmantot vismaz vienreiz gadā, kad izvēlētais speciālists plāno, īsteno un arhivē ikgadējo instruktāžas pasniegšanu visiem iestādē nodarbinātajiem.

PAPILDUS DARBI – VAIRĀK NEPIECIEŠAMAIS LAIKS

                Nereti darba devējam neatliek laika papildus darbiem, piemēram, darba aizsardzības instrukcijas izpētei un instruktāžas vadīšanai, nemaz nerunājot par darba aizsardzības apmācību iziešanu, lai likumīgi varētu uzņemties atbildību darba drošības jautājumos. Kā papildus variants ir pieņemt darbā cilvēku, kam būs novirzīti visi ar darba drošību saistīti uzdevumi, bet algots darba drošības speciālists var izrādīties nerentabls, ja uzņēmums ir salīdzinoši neliels un iekļauj tikai pāris riska faktorus, kas ir vairāk abstrakti nekā praktiski, piemēram, ja uzņēmums lielākoties darbojas, piemēram, digitālajā vidē. Tomēr, lai arī kāds ir objekta darbošanās veids, darba aizsardzība ir svarīgs likuma punkts gan darba devējam, gan darba ņēmējam, tāpēc šādos gadījumos izdevīgāk ir ļaut par šī procesa uzturēšanu parūpēties profesionāliem pakalpojumu sniedzējiem.

VISU DARBA DROŠĪBAS PASĀKUMU NODROŠINĀJUMS VIENUVIET

                Individuāla pieeja, mērķis padarīt ikvienu vidi drošāku, kā arī sertificēta prakse – darba aizsardzība augstākajā kvalitātē, piesaistot FN-SERVISS. FN-SERVISS ir uzņēmums desmit un vairāk gadu pieredzi darba aizsardzības ieviešanu dažādos uzņēmumos, un strādā atbilstoši ISO 9001:2001 kvalitātes standartu sertifikācijai.

                Uzziniet vairāk uzņēmuma mājaslapā www.fnserviss.lv, kā arī esat gaidīti kādā no kompānijas birojiem/noliktavām Rīgā, Brīvības gatvē 240b vai Valmierā, L. Laicena ielā 2. Darba laikā ir iespējams konsultēties pa tālruni 67556799 vai rakstot uz e-pasta adresi fnserviss@fnserviss.lv.

Comments are closed.

Post Navigation