Kā notiek dziļurbumu ierīkošana?

Dziļurbuma ierīkošana udensjums.lvDziļurbumu ierīkošana jeb artēzisko urbumu veidošana sniedz iespēju iegūt ūdeni no dziļākajiem zemes slāņiem, kur ūdens parasti ir tīrāks un kvalitatīvāks, jo ir pasargāts no bakterioloģiskā piesārņojuma. Urbuma izveide parasti aizņem no trim līdz 10 dienām un tās ilgums, kā arī process var būt atkarīgs no zemes īpašībām, klienta vēlmēm un vajadzībām, kā arī ekonomiskajām iespējām veikt noteiktas darbības.

Dziļurbumos ūdeni parasti ņem no pazemes ūdens horizontiem, ko satur plaisaini dolomītu un smilšakmens slāni. Vietās, kur ir ar ūdeni bagāti dolomīta slāni, ūdeni var iegūt jau 20 metru dziļumā, bet parasti dziļurbumi ir no 30 līdz 120 metriem dziļi. Atsevišķās vietās dziļurbumi var būt arī vēl dziļāki.

Nosakot dziļurbuma dziļumu, tiek ņemti vērā trīs galvenie kritēriji:

  • Kurā dziļumā attiecīgajā vietā ir iegūstams kvalitatīvs ūdens;
  • Pasūtītājam nepieciešamais ūdens daudzums;
  • Klienta ekonomiskās iespējas un izdevīgums.

Dziļurbumu ierīkošana parasti aizņem no trīs līdz 10 dienām. Tās ilgums ir atkarīgs no urbuma dziļuma, konstrukcijas un grunts sastāva. Lai izveidotu dziļurbumu, sākumā tiek veikti urbšanas darbi. Sasniedzot noteiktu ūdens horizonta dziļumu, urbumā ievieto speciālas biezsienu plastikāta, nerūsējošā tērauda vai parastā tērauda caurules. Filtra daļu aprīko ar perforētu cauruli. Atsevišķos gadījumos, lai novērstu smilšošanu, ap filtra daļu izmanto grants apbērumu.

Lai dziļurbums varētu darboties, nepietiek tikai ar tā izveidi, nepieciešams sakārtot tā dokumentāciju, proti, iegūt licenci un izveidot urbuma pasi. Tāpat nepieciešams veikt ūdens analīzes. SIA Ground Water nodrošina arī šo pakalpojumu veikšanu.

Reizēm dziļurbumā iegūtajam ūdenim ir augstāks noteiktu minerālvielu sastāvs, nekā noteikts normatīvos. Šādā gadījumā SIA Ground Water veic nepieciešamo ūdens mīkstināšanas vai atdzelžošanas iekārtu uzstādīšanu. Tāpat, nepieciešamības gadījumā, ir iespējams uzstādīt arī speciālus filtrus.

Dziļurbumu ierīkošana katrā gadījumā var izmaksāt citādāku summu, kas ir atkarīgas no vairākiem faktoriem. Dziļurbuma izveides izmaksas ietekmē dziļurbuma dziļums, izvēlēties un izmantotie materiāli, kā arī pasūtītājam nepieciešamais ūdens daudzums.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post Navigation