Finansējums lauksaimniekiem aizdevuma veidā

Finansējums lauksaimniekiem aizdevumsHipotēku banka izveidojusi programmu Apgrozāmie līdzekļi lauksaimniekiem, lai veicinātu valsts tautsaimniecību un ekonomisko attīstību. Programmas ietvaros lauksaimniekiem iespējams saņemt finansējumu aizdevuma veidā.

Finansējumu iespējams saņemt:

  • tiem LR reģistrētiem lauksaimniekiem, kas nodarbojas ar lauksaimniecības produktu primāro ražošanu;
  • lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvajām sabiedrībām;
  • augļu un dārzeņu ražotāju grupām.

Jāņem vērā, ka :

  • programma neatbalsta zivsaimniecības un akvakultūras nozares;
  • lauksaimnieki nedrīkst tikt uzskatīti par grūtībās nonākušiem;
  • lauksaimniekiem nedrīkst būt nodokļu parādi.

Situācijā, ja ir vienošanās ar Valsts Ieņēmumu dienestu par nodokļu parāda atmaksu un tā tiek veikta, tad ierobežojums netiek ņemts vērā.

Pirms finansējuma piešķiršanas Hipotēku bankas speciālisti izvērtēs lauksaimnieku kredītvēsturi, esošo un plānoto ienākumu un izdevumu struktūru, aizdevuma nodrošinājuma pietiekamību u.tml. Par finansējuma galvotājiem var tikt piesaistīti uzņēmuma īpašnieki, kuriem pieder vismaz 10% kapitāla daļas. Iespējams piesaistīt arī Lauku Attīstības fonda garantijas.

Maksimālā aizdevuma summa lauksaimniekiem un augļu un dārzeņu ražotāju grupām ir 700 000 latu, savukārt lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvajām sabiedrībām – divi miljoni latu.

Saņemot aizdevumu latos, tiek noteikta fiksēta procentu likme sākot no 4%, bet  ja aizdevums nepieciešams eiro, tad – sākot no 6%. Finansējums lauksaimniekiem jāatmaksā līdz 24 mēnešiem.

Hipotēku banka programmu Apgrozāmie līdzekļi lauksaimniekiem realizēs līdz 2013. gada 31. decembrim.

Patlaban Hipotēku banka īsteno vēl šādas atbalsta programmas: Starta, Mikrokreditēšanas, MVU izaugsmes, Konkurētspējas uzlabošanas un Zemes iegādes kreditēšanas programmu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post Navigation