FNSERVISS PIEDĀVĀJUMĀ ARĪ DARBA AIZSARDZĪBAS KURSI

darba aizsardzības kursiUZTICI RŪPES PAR DARBA DROŠĪBU FNSERVISS SPECIĀLISTU KOMANDAI

Mūsdienās uzņēmuma lielākais kapitāls ir darbinieki, pie tam – veseli un darba spējīgi darbinieki! Tāpēc uzņēmumi velta arvien vairāk uzmanības darbinieku veselībai , drošībai, kā arī darba spēju uzlabošanai. Pētījumi apliecina to, ka uzņēmumi, kuri lielāku uzmanību pievērš sava personāla labsajūtai un drošībai, biznesā sasniedz labākus rezultātus.

Personāla veselību un drošību ietekmē dažādi darba vides riska faktori un prasības darba aizsardzības speciālistu kvalifikācijai ir ievērojami pieaugušas. Tādēļ arvien vairāk uzņēmumu izvēlas noalgot augsti kvalificētu darba aizsardzības kompetento institūciju personālu.

Viens no variantiem ir darba drošības centrs FN-Serviss, kas piedāvā kvalitatīvu darba drošības pasākumu īstenošanu atbilstoši uzņēmuma specifikai.

Pasākumu komplekss, ko nodrošina darba drošības centrs FNServiss, ietver ne vien visu vajadzīgo dokumentu izveidi un pasākumu veikšanu, bet arī darba aizsardzības speciālista „aizstāšanu”, jo darba aizsardzības likums atļauj „neturēt” savā uzņēmumā darba aizsardzības speciālistu, ja darba devējam ir noslēgts līgums ar kompetento institūciju par darba aizsardzības pakalpojumiem. Tātad darba drošības centrs FNServiss var būt labs risinājums šāda veida situācijās.

FNSERVISS PIEDĀVĀJUMĀ ARĪ DARBA AIZSARDZĪBAS KURSI

Vēl viens FNServiss piedāvājums – pamatlīmeņa kursi darba aizsardzībā. Pamatlīmeņa kursi darba aizsardzībā nozīmē 60 stundu apmācības, kuru laikā speciālisti saņem zināšanas par būtiskākajiem darba aizsardzības jautājumiem.

Civilā drošība un aizsardzība ir vēl viens FNServiss darbības lauks. Piemēram, ja vajadzīgs civilās aizsardzības plāns, uztici to zinošajai FNServiss komandai. Savukārt, ja nepieciešamas apmācības, uzņēmums organizē arī tās. Piedāvājumā kursi tiem, kas nodarbojas ar civilās aizsardzības jautājumu risināšanu – civilā drošība un aizsardzība. Kursi civilā drošība un aizsardzība ilgst 160 stundas un to laikā tiek nodrošinātas visas vajadzīgās zināšanas, lai beidzot apmācības kursants sekmīgi varētu izpildīt Civilās aizsardzības likumā minēto MK Noteikumu prasības civilās aizsardzības jomā.

FNSERVISS DŪMU DEKTATORS UN UGUNSDZĒSĪBAS SIGNALIZĀCIJAS – VISS DARBINIEKU DROŠĪBAI

Lai ugunsdrošības jautājumi būtu labā kārtībā, izvēlies FnServiss. Ugunsdrošība apvieno dažāda veida pasākumus – gan piemērotas zināšanas, gan arī inventāru. Tiek nodrošinātas, piemēram, efektīvas ugunsdzēsības signalizācijas. Pieejamas Konvencionālajās (analogās) ugunsdzēsības signalizācijas un adrešu ugunsdzēsības signalizācijas . Konvencionālās (analogās) ugunsdzēsības signalizācijas rekomendē uzstādīt salīdzinoši nelielos objektos, kur nav jāuzstāda liels skaits ugunsdzēsības signalizācijas detektoru, savukārt Adrešu ugunsdzēsības signalizācijas  noderīgas būs objektos, kur jāuzstāda lielāks skaits ugunsdzēsības signalizācijas detektoru vai ir nozīmīgs paaugstināts drošības līmenis.

Domājot par drošību , jāparūpējas arī par piemērotu inventāru. FNServiss dūmu dektators būs laba opcija. FNServiss dūmu dektators ir aprīkots ar fotoelektronisku dūmu atpazīšanas ietaisi, kas, fiksējot konkrētu dūmu koncentrāciju telpā, sāk signalizēt. Iegādājami Vācijā, Somijā, Polijā, Korejā un citās valstīs ražotas ierīces, taču tie būtiski neatšķiras – ikviens FNServiss dūmu dektators ir ar CE marķējumu, kas arī ir galvenais tā kvalitātes rādītājs .

Darba drošība centrs FNServiss ir viens no lielākajiem šīs sfēras pārstāvjiem Latvijā, nodrošinot efektīvus risinājumus ikvienam. Pamatlīmeņa kursi darba aizsardzībā, civilā drošība un aizsardzība, ugunsdzēsības signalizācijas, FNServiss dūmu dektators – tā ir tikai neliela daļa no efektīvajiem piedāvājumiem. Rūpējies par savu un uzņēmuma darbinieku drošību – apmeklē www.fnserviss.lv.

 

Comments are closed.

Post Navigation