HIPOTĒKU BANKAS FINANSĒJUMS BIZNESAM UN TĀ ATTĪSTĪBAI

Mikrokredīts

Hipotēku bankas finansējums biznesam ir pilvērtīga aizdevuma forma, kas paredzēta maziem un vidējiem uzņēmējiem, kam nepieciešams kapitāls uzņēmējdarbības projektu pārvēršanai reālā komercijā. Mikroaizdevumi tiek piešķirti vietējo mikrouzņēmumu mikrokreditēšanas finansējuma programmas ietvaros, un hipotētiskās aizdevuma summas ir līdz 10 000 latu (14 228,72 EUR), taču apgrozāmiem līdzekļiem pat līdz 5000 latu (kas ir 7114,36 eiro) ar piecu gadu mikrokredīta termiņu. Par aizdevuma galvotāju kļūst konkrētā uzņēmuma īpašniekam.

Dodies, lai uzzinātu vēl!

Hipotēku bankas galvenie noteikumi finansējuma saņemšanai
Mikrokredītam var pieteikties ikviens uzņēmums un uzņēmējs, kas darbojas kā mikro un kur pilnas slodzes skaits nav vairāk par 10 vienībām. Finansējuma aizdevuma galvotājs ir uzņēmuma īpašnieks, turklāt ir daži nosacījumi aizdevuma atbalsta Piešķiršanai. Mikrokredīta apstiprināšanas priekšnosacījumi:
*ja mikrokredītam vēlas nokārtot jaunais uzņēmējs, tad 2 mēnešu periodā pēc finansējuma apstiprināšanas jāreģistrējas kā samnieciskās darbības veicējam;
* pašreizējo parādsaistību kopsumma nekādā gadījumā nedrīkst būt vairāk par 50 000 Ls jeb 71 143.59 EUR;
*ja uzņēmumam ir VSAOI vai nodokļu parādi, pieprasītais aizdevums nekādā gadījumā netiek apstiprināts;
*uz finansējumu var pretendēt mazie uzņēmumi, kuru viena gada neto apgrozījums nav vairāk par 1.4 miljoniem latu (1 992 020,53 EUR).
Programma – finansējums biznesam – ir finansēta no Hipotēku bankas kredītresursiem, Latvijas un Šveices sadarbības programmas un valsts budžeta līdzekļiem..
Visiem Hipotēku bankas klientiem papildpakalpojumu pieejamība
Valūtu darījumi, privatizācijas sertifikātu pakalpojumi, HipoNet internetbanka un citi Hipotēku bankas pakalpojumi
Ja Hipotēku bankā šobrīd ir aizdevums, var veikt valūtas kovertāciju. Valūtu konvertācija tiek izpildīta pēc Hipo.lv bankas izvirzītajiem bezskaidras valūtas maiņas kursiem. Hipotēku bankas klientiem, kas strādā lokālā vai starptautiskā tirdzniecībā, svarīgi ir novērst potenciālo risku veidošanos, kas bieži vien saistīti ar tirdzniecības darījumu partneru savtīgām interesēm. Hipotēku banka piedāvā dokumentārās operācijas pakalpojumu, kas ievērojami novērsīs starptautiskās tirdzniecības darījumu iespējamos riskus. Bankas galvojums, akreditīvs un dokumentu inkaso ir darbības, ko veiks sfēras eksperti ar mērķi aizsargāt uzņēmumu pret iespējamo risku. Tāpat arī klienti var izmantot bankas ar privatizācijas sertifikātiem saistītus pakalpojumus: atvērt pagaidu un atkārtotu privatizācijas sertifikātu kontu, uzņēmumiem atvērt privatizācijas sertifikātu uzkrāšanas, ieguldījumu un izsoles tirdzniecības kontus. Papildus pakalpojums ir zemes izpirkuma līgumu slēgšana ar bijušajiem zemes īpašniekiem vai to mantiniekiem .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post Navigation