Juridiskie jautājumi – Consilium

juridiskie pakalpojumi consiliumJuridiskos servisu bieži vien vajag izmantot aģentūrām un klientiem, kas sastapušies ar uzņēmuma vadīšanu un kam gadījuma risināšanā noder profesionāļu palīdzība. Komercijā bieži nākas sastapties ar dažāda veida juridiskām situācijām, kam nepieciešams iedarbīgs risinājums. Dažādi tiesiskie un grāmatvedības risinājumi privātpersonām un komercdarbības sfērā.

Dažādiem klientiem ir konkrēti juridiska rakstura jautājumi, ko lietpratēji risina konkrēti likuma normās saistošiem noteikumiem.

1. Tiesvedība un klienta interešu pārstāvība

Tiesisko pakalpojumu pamatā ir privātpersonu un firmu interešu aizstāvība ar organizācijām, fiziskajām personām, kā arī citiem. Speciālisti noformēs nepieciešamo dokumentāciju pilnīgai pārstāvniecībai civillietās, administratīvajās tiesās u.tml.

2. Komercijas noformēšana

Tiesisko pakalpojumu sniedzēji ir darbojušies vairāku ar uzņēmējdarbību saistošu dokumentu veidošanā. Tiesisko pakalpojumu piedāvājumā iekļauti arī nolikumos plānoto pārmaiņu pilnīga noformēšana: izmaiņas firmas nosaukumā, valdes locekļu un dalībnieku maiņa u.c.

3. Dokumentu un līgumu sagatavošana

Tiesisko pakalpojumu jomas profesionāļi attiecīgi Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem sagatavos dažāda veida kompānijas un privāto vajadzību līgumus – laulību, aizdevuma, sadarbības u.c. –  efektīvi un ar individuālu risinājumu. Izvēloties tiesisko pakalpojumu firmas, aiztaupīsi iespēju turpmāk saskarties ar neprecīziem un neatbilstoši LR normatīvajiem aktiem noformētiem līgumiem vai uzņēmuma dokumentiem.

Finanšu un grāmatvedības jautājumi

Komercijas attīstībā viena no būtiskākajām atzarojumiem ir grāmatvedība, kurā reģistrē naudas plūsmas ziņojumus, gada pārskatus, saimnieciskās darbības sarakstu noformēšanu un citus .

Komersantu sniegtie grāmatvedības pakalpojumi dos izdevību skaidri koncentrēties kompānijas mērķu realizēšanai.

Ienāc Consilium.lv, un piesakies sev interesējošajiem biznesa pakalpojumiem.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post Navigation