Kādā kārtībā tiek veikts teorijas eksāmens autoskolās?

teorijas eksāmens Tiem, kas iestājušies autoskolā, lai beidzot iegūtu autovadītāja vai motocikla kvalifikāciju, pirmām kārtām ir jāiziet teorētiskā apmācība. Apmācības laiks katrā no autoskolām var būt atšķirīgs, atkarībā no tā cik nodarbību notiek pa nedēļu. Tomēr visām skolām ir vienāds noteikto nodarbību skits, piem., B kategorijas apmācības teorētiskais plāns sastāv kā minimums no 55 akadēmiskajām stundām.

 Autoskolas teorijas eksāmens tiek rīkots pēc tam, kad kursanti ir izgājuši visu teorijas apmācības kursu. Šajā laikā kursanti gūst visas nepieciešamās zināšanas un sagatavojas īstajam CSDD teorijas eksāmenam, bet, protams, labākiem rezultātiem nepieciešams mācīties arī patstāvīgi, piem., mācoties no Ceļu satiksmes noteikumu grāmatiņas un pildot Tematiskos uzdevumus ceļu satiksmes noteikumos.

Autoskolu teorijas kursā kursants apgūst:

  • Ceļu satiksmi reglamentējošo normatīvo aktu sistēmu;
  • Ceļu satiksmes noteikumus;
  • Vadītāja atbildību par ceļu satiksmi reglamentējošo normatīvo aktu pārkāpumiem;
  • Ceļu satiksmes drošību;
  • Transportlīdzekļa uzbūves un ekspluatācijas pamati.

 Teorijas testā ir jautājumi arī par pirmo palīdzību, bet tiem kursants sagatavojas pirmās apmācības kursu laikā, kas ir daļa no teorijas apmācības. Šos kursus parasti organizē autoskola vai, piem., nosūta kursantus pie Latvijas Sarkanā Krusta speciālista, kurš iemāca pirmās palīdzības sniegšanas pamatus.

Gatavojies eksāmenam pildot Ceļu Satiksmes Noteikumu (CSN) testu online

 Kā zināms, CSDD mājas lapā ir CSN online tests, kurš ir analogs īstajam CSDD eksāmenam. Šo testu var pildīt un eksāmena var trenēties jebkurā laikā, tomēr bieži vien autoskolu pasniedzēji studentiem bez priekšzināšanām nemaz neiesaka to darīt. Tas tāpēc, ka biežie vien uzķeroties uz vieniem un tiem pašiem jautājumiem, kursants jau automātiski vēlas atcerēties atbildes, kas nav labi, jo vēlāk var pieļaut neuzmanības kļūdas īstajā eksāmenā.

 Savukārt, kad kursants beidzot guvis pietiekamas zināšanas, vingrināties CSDD eksāmenam pildot CSN testu ir pat nepieciešams. Īstenībā, jau pats autoskolu eksāmens sastāv tieši no šī CSN testa. Īstais CSDD teorijas eksāmens, piem., B kategorijai sastāv no 30 jautājumiem ar pieļaujamajām 3 kļūdām.

 Autoskolā šis eksāmens var būt sarežģītāks, piem., no 60 jautājumiem drīkst būt tikai 2 kļūdas. Tas tāpēc, lai kursants labāk sagatavotos īstajam CSDD eksāmenam. Ja autoskolas eksāmens nolikts, autoskola paraksta kursanta apmācības kartiņu, ievada datus datubāzē un kursants var doties uz tuvāko CSDD nodaļu likt teorijas eksāmenu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post Navigation