Kredīts lauksaimniekiem

Kredīts lauksaimniekiemPatlaban Hipotēku bankā iespējams pieteikties vairākām valsts atbalsta programmām, tai skaitā, lauksaimnieku kredītam. Tas tiek izsniegts apgrozāmajiem līdzekļiem.

Lai saņemtu atbalsta kredītu lauksaimniekiem, ir jāatbilst kādai no šīm prasībām:

  • Latvijas Republikā reģistrēts saimnieciskās darbības veicējs, kas veic lauksaimniecības produktu primāro ražošanu;
  • kooperatīvā sabiedrība, kas atbilst noteiktajām prasībām;
  • augļu un dārzeņu ražotāju grupa, kas atbilst noteiktajām prasībām.

Kooperatīvajām sabiedrībām jāatbilst normatīvajos aktos par lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvo sabiedrību atbilstības izvērtēšanu noteiktajām prasībām, savukārt augļu un dārzeņu ražotāju grupām – par par augļu un dārzeņu ražotāju grupu atzīšanu noteiktajām prasībām.

Apgrozāmo līdzekļu kredītu lauksaimnieki var saņemt līdz 700 000 latu, savukārt lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības – līdz 2 miljoniem latu. Aizdevumam tiek piešķirta fiksēta procentu likme sākot no 4 %, ja kredīts tiek saņemts latos, bet no 6%, ja aizdevums tiek piešķirts eiro valūtā. Atmaksāt kredītu iespējams līdz diviem gadiem.

Lai saņemtu kredītu, lauksaimniekiem nedrīkst būt nodokļu parādi. Pretējā gadījumā laikus jāvienojas ar Valsts Ieņēmumu dienestu par nodokļu parāda atmaksas grafiku un jāievēro visi noteiktie maksājumi.

Jāpievērš uzmanība, ka kredīts netiek piešķirts arī tiem lauksaimniekiem, kas uzskatāmi par grūtībās nonākušiem vai arī darbojas kādā no zivsaimniecības vai akvakultūras nozarēm.

Pirms kredīta piešķiršanas Hipotēku banka izvērtē:

  • lauksaimnieku kredītvēsturi;
  • finanšu sitāciju;
  • ienākumus un izdevumus;
  • līdzšinējo darbību;
  • plānu nākamajam ražošanas ciklam.

Par kredīta galvotāju var būt uzņēmuma īpašnieki, kuriem pieder vismaz 10% no kapitāla daļām.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post Navigation