LIELISKAS UGUNSDZĒSĪBAS SISTĒMAS, RISINĀJUMI UN KONSULTĀCIJAS – FNSERVISS.LV

SIA  FN-Serviss ir uzņēmums, kas piedāvā plašu preču un pakalpojumu klāstu dažādās ar drošību saistītās nozarēs.

Ugunsdrošība ir svarīgs nosacījums jebkurā uzņēmumā. Šajos jautājumos labs palīgs būs FN-Serviss, kas piedāvā konsultācijas, ugunsdzēsības sistēmas un citus ar ugunsdrošību saistītus risinājumus.

FN-Serviss nodrošina dažāda veida ugunsdrošības  sistēmas, kā arī to uzstādīšanu- piemēram, automātiskās dzēšanas sistēmas, ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizāijas sistēmas, dūmu un karstuma kontroles sistēmas, kā arī vairākus citus risinājumus.

FN-Serviss  piedāvā vairākas ugunsdrošības sistēmas.

FN-Serviss piedāvājumā ietilpst automātiskās ūdens ugunsdzēsības sistēmas, kuras var iedalīt trīs veidos- ūdens strūklas, ūdens miglas va ūdens putu dzēšanas sistēmas. Šāda veida sistēmas īpaši piemērotas, piemēram, lielveikaliem un citiem daudzstāvu namiem.

FN-Serviss piedāvā arī dažādas konsultācijas ugunsdrošībā. Uzņēmuma ugunsdrošības audits un rekomendāciju sniegšana, ugunsaizsardzības sistēmu projektu caurskatīšana un rekomendācija- tie ir tikai daļa no piedāvātajiem pakalpojumiem.

 FN-Serviss piedāvā vairāku veidu signalizācijas sistēmas- ne tikai ugunsdrošības signalizāciju, bet arī citus efektīvus risinājumus drošībai uzņēmumā un citviet. Saskaņā ar likumu, automātisko ugunsgrēka signalizācijas sistēmas uzstādīšana ir obligāts pasākums noteiktām ēku grupām. FN-Serviss piedāvā divu veidu automātiskās signalizācijas iekārtas- konvencionālo ugunsdzēsības signalizācijas sistēmu un adrešu ugunsdzēsības signalizācijas sistēmu. Konvencionālo jeb analogo ugunsdrošības signalizāciju rekomendē uzstādīt mazās platībās. Savukārt adrešu ugunsdzēsības signalizācijas sistēma būs piemērota lielākās būvēs. Parūpējies par uzņēmuma drošību ar ugunsdrošības signalizāciju no FN-Serviss!

Ugunsgrēku nekad nav iespējams paredzēt iepriekš, tieši tādēļ parūpējies par savu un līdzcilvēku drošību kopā ar FN-Serviss profesionāļu komandu.

NEPIECIEŠAMS CIVILĀS AIZSARDZĪBAS PLĀNS? UZTICI TO FN-SERVISS SPECIĀLISTIEM

 Vēl viena uzņēmuma darbības joma- darba aizsardzība. Katra uzņēmuma specifika nosaka atšķirīgus, tikai tam raksturīgus darba aizsardzības pasākumus. FN-Serviss piedāvājumu klāstā ir darba vides risku novērtēšanu, obligāto veselības pārbaužu noteikšanu, kā arī vairākus citus ar darba aizsardzību saistītus pakalpojumus.

Uzņēmums FN-Serviss organizē arī darba drošības kursus. Kursu laikā tiek apgūtas visas nepieciešamās iemaņas, lai varētu būt veiksmīgs darba aizsardzības speciālists .

Darba vides iekšējā uzraudzība ir aktivitāšu plānošana, lai nodrošinātu drošu darba vidi. Izvēlies sadarbību ar FN-Serviss un parūpējies par veselībai nekaitīgu darba vidi sev un citiem darbiniekiem uzņēmumā.

 Civilā aizsardzība ir pasākumu kopums, kuru realizē, lai sekmētu reaģēšanu katastrofu gadījumos . FN-Serviss nodrošina plāna izstrādi atbilstoši  konkrētā uzņēmuma specifikai, kā arī tā saskaņošanu ar Valsts Ugunsdzēsības un Glābšanas dienestu.

Comments are closed.

Post Navigation