MĀCĪBAS ATTĀLINĀTI – IESPĒJA APVIENOT MĀCĪBAS AR CITĀM AKTIVITĀTĒM

R1TV.LVVidusskolas Rīgā sniedz akreditētas izglītības programmas, starp tām arī 1. Tāmācības vidusskola. Mācoties tiešsaistē, mācību laikā jāliek arī visas obligātās pārbaudes, tāpat kā standarta vidusskolās. Veiksmīgi noliekot pārbaudījumus skolēns saņem arī atestātu par vidējo izglītību. Tomēr mūsdienās, attīstoties saziņas kanāliem, mācības internetā ir kļuvušas daudz populārākas nekā agrāk. Beigu beigās – mācības online neatšķiras no tā mācību procesa, ar kuru nākas saskarties vienkāršas vidusskolas skolēnam. Bez tam, tālmācību laikā tiek saglabātas skolotājs – skolēns attiecības, mācību materiāla izzināšanas laiks, tiek izmantota standarta skolas programma. Citāda ir tikai programmas pasniegšanas metode.

Meklējot iespējas, kur apgūt kvalitatīvu vidējo izglītību neklātienē,  Rīgas 1. Tālmācības vidusskola varētu būt pareizā izvēle. Skola pasniedz stundas attālināti, liekot uzdevumus un mācību materiālus tālmācības programmā. Pirms apmācībām skolēnam tiek sniegta pieeja šai virtuālajai mācību videi un, pildot uzdevumus tie tiek saglabāti šajā sistēmā. Tādējādi skolotājs var analizēt izpildīto uzdevumu rezultātus un dot vērtējumu, liekot vērtējumus un komentārus. Nepieciešamības gadījumā skolotājs atsūta papildus mācību materiālus un norādes uz mācību avotiem. Mācot attālināti, pasniedzējs strādā  internetā vienlaicīgi ar skolēnu “klasi”. Katra mācību stunda sastāv no stāstījuma ar saistošu informatīvo avotu demonstrēšanu (attēli, kodolīgi kosnpekti, paskaidrojošie videomateriāli). Skolēni var tieši atbildēt uz skolotāja jautājumiem, kas domāti visai klasei vai vienam skolēnam.

Reti kāds ir spējīgs iedomāties dzīvi bez interneta – kā laika kavēšanai, tā darba vajadzībām. Tad nu, kādēļ gan internetu nelietot arī mācību procesā? Skolēnam tas nozīmē mobilāku mācību procesu, jo iespējams brīvi izvēlēties mācību laiku. Tālmācība ir izdevīgākais variants patstāvīgiem un moderniem jauniešiem, kas grib brīvi rīkoties ar laiku un pabeigt mācības.

Rīgas vidusskola – Rīgas 1. Tālmācības vidusskola atrodas Rīgā, A.Saharova 35, bet sīkāku informāciju par pašu mācību procesu un mācību maksu var uzzināt skolas interneta vietnē www.r1tv.lv.

Comments are closed.

Post Navigation