Mikrokredīts – aizdevums uzņēmumiem līdz 10 000 latiem!

MikrokredītsHipotēku banka mikrouzņēmumiem piedāvā saņemt mikrokredītu. Aizdevums tiek piešķirts līdz 10 000 latu. Lai saņemtu mikrokredītu, jāatbilst šādām prasībām:

 • mikrouzņēmums, kurā strādā līdz 10 darbiniekiem;
 • mikrouzņēmums, kura gada bilance nav lielāka par 1.4 miljoniem latu.

Mikrokredīta saņemšanai var pieteikties arī jaunie uzņēmēji, kas nolēmuši uzsākt sava mikrouzņēmuma darbību. Saņemot bankas lēmumu par mikrokredīta piešķiršanu, divu mēnešu laikā oficiāli jāreģistrē savs uzņēmums.

Mikrokredīts tiek piešķirts:

 • termiņā līdz 5 gadiem;
 • ar fiksētu procentu likmi no 5% līdz 8%;
 • ar mainīgu procentu likmi no 0% līdz 3% plus 6 mēnešu RIGIBOR;
 • ar 0% aizņēmēja līdzdalību aizdevumam līdz 5 000 latu;
 • ar 10% aizņēmēja līdzdalību aizdevumam virs 5 000 latu.

Lai saņemtu nepieciešamo bankas atbalstu, nepieciešams nodrošinājums. Par aizdevuma galvotāju var būt kāds no uzņēmuma īpašniekiem, kam pieder vismaz 10% no kapitāla daļām.

Mikrokredīts netiek piešķirts, ja:

 • ir nodokļu parādi;
 • uzņēmums uzskatāms par grūtībās nonākušu;
 • esošo saistību summa kādā no finanšu institūcijām ir lielāka par 50 000 latu;
 • uzņēmums darbojas kādā no sfērām, kuru banka neatbalsta.

Netiek atbalstītas šādas nozares:

 • zivsaimniecība;
 • ieroču, munīcijas ražošana un tirdzniecība;
 • tabakas izstrādājumu, alkoholisko dzērienu ražošana un tirdzniecība;
 • azartspēles un derības;
 • apdrošināšana, finanšu starpniecība un banku pakalpojumi;
 • nekustamais īpašums;
 • kravas autotransporta līdzekļu iegāde.

Mikrokredīts tiek piešķirts Hipotēku bankas izveidotās Mikrokreditēšanas programmas ietvaros. Programma paredzēta līdz 2015. gadam.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post Navigation