NEPIECIEŠAMI RISINĀJUMI UGUNSDROŠĪBAS UN DARBA AIZSARDZĪBAS SFĒRĀ? IZVĒLIES SADARBĪBU AR PROFESIONĀĻIEM – FN-SERVISS!

fnserviss.lv 88Lai rūpētos ne vien par uzņēmuma efektīvu darbību, bet arī par drošu darba vidi tā darbiniekiem, jārod efektīvi risinājumi.


Ja Jūsu uzņēmumā šajā brīdī ir aktuāli darba vides riska faktori un to novērtēšana, darba vides iekšējā uzraudzība u.c. pakalpojumi, svarīgi izvēlēties zinošu šo pakalpojumu sniedzēju.
Viens no vadošajiem uzņēmumiem savā sfērā Baltijā ir Fn-Serviss. Šī uzņēmuma darbības sfēras – ugunsdrošība, drošības sistēmas, kā arī darba aizsardzība. Būtiski, ka Fn-Serviss komanda izveidos un veiks tieši konkrētā uzņēmuma darbības specifikai piemērotos darba aizsardzības pasākumus, kā arī sniegs vajadzīgās konsultācijas.
Katra objekta un uzņēmuma darbības specifika nosaka atšķirīgas specifiskās darba aizsardzības prasības, tādēļ izvēlieties vajadzīgos pakalpojumus darba aizsardzībā: darba vides risku novērtēšana; darba aizsardzības sistēmas organizēšana; darba vides iekšējā uzraudzība; individuālās aizsardzības līdzekļu izvēle; laboratorisko mērījumu veikšana un organizēšana, kā arī citus pakalpojumus pēc nepieciešamības.
Nozīmīgs uzņēmuma drošības faktors ir ugunsdrošība, tāpēc Fnserviss.lv sniedz profesionālas konsultācijas arī šajā jomā. Tajās apkopoti šādi pakalpojumi: objektu ugunsdrošības audits un rekomendāciju sagatavošana, valsts Ugunsdzēsības un glābšanas dienesta sagatavoto pārbaudes aktu izskatīšana un rekomendāciju sagatavošana, vajadzīgā ugunsdzēsības inventāra daudzuma aprēķināšana , ugunsaizsardzības sistēmu projektu caurskatīšana un rekomendāciju sagatavošana, un konsultācijas par ugunsdrošības normatīvajiem aktiem . Tāpat klientiem tiek nodrošināta arī efektīva un atbilstoša ugunsdrošības signalizācija.

VĒLIES KĻŪT PAR DARBA AIZSARDZĪBAS SPECIĀLISTU? APMEKLĒ FN-SERVISS RĪKOTOS DARBA DROŠĪBAS KURSUS!
Ja uzņēmumā nepieciešams kvalificēts darba aizsardzības speciālists, noteikti noderēs Fn-serviss organizētie darba aizsardzības kursi. 60 stundu pamatlīmeņa kursos “Darba aizsardzībā” kursanti iegūst zināšanas par svarīgākajiem darba aizsardzības pamatjautājumiem. Šajos kursos apgūtās zināšanas ir pietiekamas darba aizsardzības speciālista pienākumu veikšanai uzņēmumā, kas no darba vides risku viedokļa nav uzskatāms par bīstamu. Darba drošības kursi -laba iespēja iegūt jaunas zināšanas un uzreiz pielietot tās praksē.
Ja uzņēmumā vajadzīga ugunsdrošības signalizācija, atkarībā no uzņēmuma specifikas, tiks piedāvāta atbilstošākā signalizācija.
Piemēram, konvencionālās ugunsdzēsības signalizācijas sistēmas rekomendē uzstādīt nelielos objektos, kur nav jāuzstāda liels skaits ugunsdzēsības signalizācijas detektoru. Šīs signalizācijas iekārtas pamatprincips ir, ka ugunsdzēsības signalizācijas detektori tiek sadalīti pa zonām (cilpām), kas ļauj ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas kontrolpanelim ugunsgrēka vai bojājuma gadījumā identificēt zonu, kurā radies ugunsgrēks vai bojājums. Savukārt adrešu ugunsdzēsības signalizācijas sistēmas ieteicams uzstādīt objektos, kur jāuzstāda liels skaits ugunsdzēsības signalizācijas detektoru . Svarīgi arī, ka automātiskās ugunsdzēsības drošības sistēmas ir viens no būtiskākajiem argumentiem pie apdrošināšanas prēmijas samazinājuma.
Civilā aizsardzība un tās plāns – vēl viena svarīga lieta, kas saskaņā ar likumu, ir obligāta prasība daudzos uzņēmumos. Nepieciešamības gadījumā šī plāna izstrādi veiks Fn-Serviss profesionāļu komanda! Ielūkojieties Fnserviss.lv piedāvājumā, kas pēc nepieciešamības Jūsu uzņēmumā veiks visus darba aizsardzības pasākumus!

Comments are closed.

Post Navigation