PARŪPĒJIES PAR UZŅĒMUMA DROŠĪBU AR SIGNALIZĀCIJAS SISTĒMĀM NO FNSERVISS.LV

 www.fnserviss.lv rīgaFN-Serviss ir uzņēmums, kas saviem klientiem piedāvā plašu preču un pakalpojumu klāstu ar drošību saistītās nozarēs- darba aizsardzībā, ugunsdrošībā, vides aizsardzībā un drošības sistēmās.

Ikviena uzņēmuma vadītāja pienākums ir nodrošināt normatīvajos aktos noteikto ugunsdrošības prasību ievērošanu. Šajos jautājumos lielisks palīgs būs FN-Serviss, kas nodrošina ar ugunsdrošību saistītus risinājumus.Nodrošināti ir arī darba drošības kursi.

Uzņēmums FN-Serviss piedāvā konsultācijas par drošības sistēmām, kā arī veic to tirdzniecību un uzstādīšanu. Izvēlei tiek piedāvātas vairākas ugunsdrošības sistēmas- kā piemēram, balss ugunsgrēka izziņošanas sistēmas un automātiskās dzēšanas sistēmas.

FN-Serviss piedāvājumā ietilpst vairākas ugunsdrošības sistēmas.

FN-Serviss piedāvā automātiskās ūdens ugunsdzēsības sistēmas, kuras var iedalīt trīs veidos- ūdens strūklas, ūdens miglas va ūdens putu dzēšanas sistēmas.

Fn-Serviss piedāvā arī konsultācijas par ugunsdrošību. Piemēram, objektu ugunsdrošības auditu, nepieciešamā ugunsdzēšanas inventāra aprēķināšanu

Kā jau minēts, FN-Serviss piedāvā dažāda veida signalizācijas iekārtas- ne tikai ugunsdrošības signalizāciju, kas ļauj ātrāk noteikt zonu , kurā izcēlies ugunsgrēks vai trauksme, bet arī citus risinājumus- piemēram, apsardzes un video novērošanas sistēmas.

Ugunsgrēku nevar iepriekš paredzēt, tāpēc parūpējies laicīgi par savu un līdzcilvēku drošību kopā ar FN-Serviss komandu.

FN-SERVISS- KONSULTĀCIJAS UN PAKALPOJUMI DARBA AIZSARDZĪBĀ

FN-Serviss sniedz savus pakalpojumus arī darba aizsardzības jomā. Ņemot vērā, ka katrā uzņēmumā vajadzīgie darba aizsardzības pasākumi ir atšķirīgi, FN-Serviss speciālistu komanda  veic konkrētajam uzņēmumam nepieciešamās darbības- piemēram, darba aizsardzības instrukciju izstrādāšanu,drošības zīmju noteikšanu, kā arī citus nepieciešamos pasākumus.

Vēlies gūt zināšanas darba aizsardzības jomā? Izmanto iespēju apmeklēt darba aizsardzības kursus. Kursos saņemtās zināšanas ļaus veikt darba aizsardzības speciālista pienākumus uzņēmumā, kas nav uzskatāms par sevišķi bīstamu darba vidi. Informāciju par kursiem, kuros iespējams iegūt zināšanas par darba aizsardzības jautājumiem paaugstinātas bīstamības apstākļos, mājas lapā fnserviss.lv.

Lai noteiktu un novērstu iespējamos riskus darba vietā, jāveic darba vides iekšējā uzraudzība. Arī šeit veicamie pasākumi atkarīgi no konkrētā uzņēmuma specifikas. FN-Serviss sniegs profesionālus darba vides iekšējās uzraudzības realizēšanu, lai uzņēmuma darbinieki varētu justies maksimāli droši un ērti.

FN-Serviss piedāvā īstenot arī civilās aizsardzības plāna izstrādi. FN-Serviss izstrādā civilās aizsardzības plānus ,kā arī veic to saskaņošanu ar Valsts Ugunsdzēsības un Glābšanas dienestu.

Comments are closed.

Post Navigation