RŪPĒJIES PAR UGUNSDROŠĪBU AR FN-SERVISS

darba drošība fnsserviss.lvUgunsdrošība ir būtisks nosacījums jebkurā uzņēmumā. Šajos jautājumos noderīgs palīgs var būt uzņēmums FN-Serviss, kas nodrošina ar ugunsdrošību saistītus risinājumus.

FN-Serviss nodrošina dažāda veida ugunsdrošības  sistēmas, kā arī to uzstādīšanu- piemēram, automātiskās dzēšanas sistēmas, ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizāijas sistēmas, kā arī daudzus citus risinājumus.

Automātiskās ūdens ugunsdzēsības sistēmas ir piemērots risinājums lielās ēkās. Tiek piedāvātas trīs šāda veida ugunsdzēsības sistēmas- ūdens strūklas dzēšanas sistēmu, ūdens miglas dzēšanas sistēmu un ūdens putu dzēšanas sistēmu. Katra no piedāvātajām sistēmām efektīvi un ātri likvidē ugunsgrēku, ievērojami samazinot zaudējumu apmēru.

Fn-Serviss piedāvā arī konsultācijas par ugunsdrošību.

Klientu ērtībām FN-Serviss piedāvā vairāku veidu signalizācijas sistēmas- ne tikai ugunsdrošības signalizāciju, bet arī citus efektīvus risinājumus drošībai uzņēmumā un citviet. Saskaņā ar likumu, automātisko ugunsgrēka un trauksmes signalizācijas sistēmas nodrošināšana ir obligāts pasākums noteiktām ēku grupām. FN-Serviss klientiem piedāvā divu veidu automātiskās signalizācijas iekārtas- konvencionālo ugunsdzēsības signalizācijas sistēmu un adrešu ugunsdzēsības signalizācijas sistēmu.

Ugunsgrēku nevar paredzēt iepriekš, tieši tādēļ parūpējies par savu un citu  drošību kopā ar FN-Serviss profesionālo komandu.

PAPILDINI ZINĀŠANAS FN-SERVISS PIEDĀVĀTAJOS DARBA AIZSARDZĪBAS KURSOS

Ugunsaizsardzības pasākumi un ugunsdrošības signalizācija nav vienīgā FN-Serviss nodrošinātā pakalpojumu sfēra. Vēl viena uzņēmuma darbības joma- darba aizsardzība. FN-Serviss nodrošina darba vides risku novērtēšanu, obligāto veselības pārbaužu noteikšanu, kā arī citus pakalpojumus.

 FN-Serviss piedāvā arī darba drošības kursus. Tajos tiek sniegtas visas nepieciešamās zināšanas, lai varētu būt veiksmīgs darba aizsardzības speciālists uzņēmumā, kas no darba vides risku viedokļa nav uzskatāms par bīstamu. Uzņēmums FN-Serviss kursus darba aizsardzībā organizē Rīgā. Plašāku informāciju meklē fnserviss.lv.

Lai izvērtētu iespējamos riskus darba vietā, jāveic darba vides iekšējā uzraudzība. Arī šeit veicamās aktivitātes atkarīgas no konkrētā uzņēmuma darbības. FN-Serviss piedāvā profesionālus darba vides iekšējās uzraudzības pakalpojumus, lai uzņēmuma darbinieki varētu justies maksimāli droši .

FN-Serviss piedāvā īstenot arī civilās aizsardzības plāna izveidošanu. FN-Serviss izveido atbilstošus civilās aizsardzības plānus un veic to saskaņošanu ar Valsts Ugunsdzēsības un Glābšanas dienestu.

Comments are closed.

Post Navigation