Spices ierīkošana – ja nav nepieciešams ļoti liels ūdens daudzums

Spices ierīkošanaSIA Ground Water ir uzņēmums, kas piedāvā dziļurbumu veikšanu un remontēšanu, kā arī citus pakalpojumus. Viens no pakalpojumiem, ko piedāvā uzņēmums, ir spices ierīkošana jeb urbuma ar sieta filtru veidošanu. Šis pakalpojums ir paredzēts gadījumiem, kad nav nepieciešams ļoti liels ūdens daudzums, kā arī gadījumiem, ja urbumu izmanto periodiski.

Spice ir urbums ar sieta filtru. Šos urbumus ierīko vietās, kur ūdens ir pieejams virsējos jeb kvartāra nogulumos no smilts vai grants slāņiem. Šo urbumu nevar ierīkot jebkurā Latvijas vietā – būtisks ir gan iežu sastāvs attiecīgajā vietā, gan virsējo zemes slāņu piesārņojums. Tā kā ūdeni iegūst no virsējiem zemes slāņiem, kas laiž cauri ūdeni un piesārņojumu, šis urbums nav piemērots vietās ar lielu piesārņojuma līmeni.

Spices ierīkošanu var veikt:

  • Vietās ar zemu piesārņojuma līmeni;
  • Gadījumos, kad nav nepieciešams liels ūdens daudzums;
  • Ja ūdens ir nepieciešams periodiski.

Spices izveidošana jeb urbums ar sietu filtru parasti ir salīdzinoši sekls – tā dziļums ir no 20 līdz 25 metriem. Šādā dziļumā var būt sastopams piesārņojums, tāpēc pirms urbuma veikšanas ir nepieciešams pārbaudīt piesārņojuma līmeni attiecīgajā vietā. To ierīko kvartāra nogulumu smilts vai grants slāņos. SIA Ground Water piedāvā arī dziļurbumu veikšanu, kuru dziļums var būt no 30 līdz pat 120 metriem. Šie urbumi ir iespējami arī vietās, kur zeme ir piesārņota.

Spices urbums

Šis urbuma veids nav paredzēts gadījumos, kad visu gadu ir nepieciešams ļoti liels ūdens daudzums. Spices ierīkošana ir izdevīga, ja ūdens ir paredzēts tikai saimnieciskajām vajadzībām, kā arī, ja to plānots izmantot periodiski, piemēram, tikai vasaras sezonā.

Spices ierīkošana parasti notiek vienas vai divu dienu laikā. Šim urbumam izmanto speciālas plastmasas, nerūsējoša tērauda vai parastā tērauda caurules. Urbuma filtrs ir veidots no sieta. Plašāku informāciju par Spices ierīkošanu un tās izmaksām var iegūt, sazinoties ar uzņēmumu SIA Ground Water.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post Navigation