STRĀDĀ PĀRTIKAS SFĒRĀ? HIGIĒNAS PRASĪBU APMĀCĪBAS VIRTUĀLI PIE WEBAPMACIBA.LV!

apmacibasBūtisks priekšnosacījums darbiniekiem ēdināšanas nozarē ir apgūt sanitāro minimumu. Šāds mācību kurss, kā nosaka Ministru kabineta regulējums, jāiziet ikvienam, kas netika apguvis profesionālo kvalifikāciju ēdināšanas jomā un attiecīgi saņēmis pārtikas higiēnas apmācības jau skolā. Pārtikas drošība uzņēmumā vai higiēnas un ražošanas prakse – ietaupiet laiku , uzzinot prasīto tiešsaistē jebkurā vietā Latvijā , individuāli piemērotā diennakts stundā pie Webapmaciba.lv!

Lieliskus biznesa rezultātus attīstīs laba higiēna uzņēmumā

Tieši higiēna uzņēmumā var rosināt teicamus panākumus un labvēlīgas rekomendācijas no priekšniecības un apmeklētājiem. Kādas prasības uzdod higiēna uzņēmumā saistībā ar darbinieku higiēnu? Kas jāievēro pārtikas produktu ražošanā un turēšanā? Kādā veidā labāk izsargāties no apkārtnes piesārņojuma? Šos tematus aplūko Webapmaciba.lv pārtikas higiēnas kursi, pārliecinoties, lai priekšzīmīga higiēna uzņēmumā jaunajiem darbiniekiem vai nodarbinātajiem, kam jāatjauno kvalifikācija, nesagādātu liekas rūpes un neizpratni.

Ērtā dīvānā elementāri izieti pārtikas higiēnas kursi

Lai aizsāktu pārtikas higiēnas apmācības, ir jāreģistrējas Webapmaciba.lv platformā kā individuālam dalībniekam vai arī jāpievienojas no kompānijas konta un jāpasūta pārtikas higiēnas kursi. Pēc tam dalībnieks iegūs pieeju kursu materiāliem sev piemērotā diennakts mirklī un atrašanās vietā Latvijā. Attiecīgi, lai izietu labas pārtikas higiēnas apmācības, nav jāšķiež dārgais laiks , dodoties uz skolu, bet apgūt sanitāro minimumu iespējams, tikai izvēloties atbilstošāko brīdi, atrodoties savā klubkrēslā. Turklāt profesionālā platforma Webapmaciba.lv nodrošina kursu apgūšanas iespēju vidēji trīs stundās, izrietot no iepriekšējām zināšanām.

Uzzini vairāk- https://webapmaciba.lv/minimalas-higienas-prasibas-partikas-uznemuma

Ko nozīmē higiēnas un ražošanas prakse?

Kas ir pārtikas drošība uzņēmumā un kāda veida zināšanas šādi pārtikas higiēnas kursi nodrošina? Likumdošanā fiksēta pareizā higiēnas un ražošanas prakse un ar to saistītie uzdevumi. Tas nozīmē visdažādākās prasības, kurām jāatbilst katram darbības posmam ēdināšanas aprites kompānijā. Nosacījumi attiecas gan uz izmantošanā esošajām telpu daļām un pārvietošanās līdzekļiem, tāpat uz darbinieku higiēnu un ražošanas kārtību, kam atbilstoši izstrādāta īpašā higiēnas un ražošanas prakse.

Kad pārtikas drošība uzņēmumā būs izstudēta un pārtikas higiēnas apmācības ieskaitītas, ēdināšanas sfēras mācību kursu speciālists Webapmaciba.lv automātiski izveidos apliecinājumu ar kursanta vārdu un uzvārdu, un to varēs tūdaļ arī izdrukāt, saglabāt elektroniski vai aizsūtīt uz e-pastu. Reģistrējoties kā kompānijai, varēs aplūkot dalībnieku uzrādītos rezultātus , kas būs parocīgs veids laika un līdzekļu efektivizēšanai. Ja gribi apgūt sanitāro minimumu kvalitatīvi, bez kavēšanas un bez nevajadzīgiem apgrūtinājumiem, ieskaties Webapmaciba.lv un izpēti piedāvājumu!

Comments are closed.

Post Navigation