SVARĪGI UZŅĒMUMA DARBA DROŠĪBAS EKSPERTAM

fnserviss.lv interneta veikalsSekmēt drošu, aizsargātu ikdienu no visādiem riskiem un negadījumiem – šādi tiek definēta uzņēmuma FN-Serviss misija. Tā tiek veiksmīgi realizēta ar dažādu drošības aizsardzības pakalpojumu piedāvāšanu klientiem. Firmas FN-Serviss servisa klāstā iekļauti vairāku spektra pasākumi, konsultācijas un risinājumi, kas saistīti ar darba aizsardzību, ugunsdrošību un trauksmes preventīvajiem pasākumiem, drošības sistēmu signalizāciju instalāciju un rekomendācijām. desmit gadu ilgajā pastāvēšanas laikā drošības sistēmu firma FN-Serviss ir viens no līderiem drošības jautājumos Baltijas valstīs.

Darba drošības un aizsardzības pakalpojumu piedāvājumā ir ietverti efektīvi apakšpakalpojumi, kuri pieejami katram klientam bezrūpju komplekta grupā darba aizsardzībā “Drošais”, ar kuru tiks nodrošināta konkrētu pakalpojumu izpilde darba aizsardzībā. Konsultācijas un instruktāžas darba drošībā un aizsardzībā, darba vides iekšējā uzraudzība, kā arī citi risinājumi. Kompetentā institūcija FN-Serviss darba drošības speciālistiem organizē apmācības darba aizsardzībā – kopumā 60 stundas. Kursi paredzēti kompānijas darba aizsardzības speciālista zināšanu papildināšanai, kursu laikā iegūs zināšanas par obligātajiem darba aizsardzības pamatjautājumiem. FN-Serviss pakalpojumu klāstā ir arī dažādas konsultācijas darba aizsardzībā, to laikā lietpratēji sniegs informāciju par darba aizsardzības normatīvajiem aktiem, standartiem, izvērtēs Valsts darba inspekcijas sagatavotos pārbaudes aktus, arīdzan sagatavos ieteikumus uzņēmuma tālākās darbības pilnveidošanas ieteikumus.

Ugunsdrošība ir viena no pakalpojumu grupām, kura iekļauta uzņēmuma FN-Serviss pārziņā. Ugunsdrošības instruktāža, kas ir obligāta prasība objekta valdītājam. Ugunsdrošības instruktāžas kursu apmērs ir 20 vai 160 stundas, kuru procesā pieredzējušie pasniedzēji dos vērtīgas zināšanas, praktiskus piemērus un nepieciešamākās zināšanas ugunsdrošībā un rīcībai ugunsgrēka gadījumā. Ugunsdrošības situācijas raksturojums mūsu valstī, ugunsgrēka bīstamības faktori un citas tēmas. Papildus informāciju par piedāvātajiem pakalpojumiem, ugunsdrošības kursiem var sameklēt kompānijas mājaslapā fnserviss.lv. Turpat var saņemt plašāku informāciju par drošības un signalizācijas iekārtu opcijām, uzstādīšanu. Piemēram, automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas komplekss jeb ugunsdzēsības signalizācijas sistēmas komplektāciju, tehnoloģisko procesu vadību un citiem saistošajiem aspektiem. Piedāvājumā šādas ugunsdzēsības drošības un signalizācijas sistēmu ierīces: FX, Unipos, Siemens un citas. Nepieciešamības gadījumā var sazināties ar uzņēmuma profesionāļiem ar tiešsaistes formas palīdzību mājaslapā, kā arī kontaktējoties pa tālruņa numuru +371 67556799.

Comments are closed.

Post Navigation