SIA Ground Water piedāvā ūdens spices ierīkošanu

Ūdens spices ierīkošanaŪdens spices ierīkošana ir ekonomisks veids, kā iegūt ūdeni gadījumos, kad nav nepieciešams liels un vienmērīgs ūdens pieplūdums, kā arī gadījumos, kad urbumu izmanto periodiski. Spice ir urbuma veids, ko ierīko vietās ar smilšainu grunti un kura filtru veido no sieta. Latvi jā spices urbuma izveidi piedāvā SIA Ground Water.

Ūdens spice ir urbuma veids, ko parasti ierīko vietās ar smilšainu grunti – ūdeni iegūst salīdzinoši nelielā dziļumā no kvartāra nogulumos esošajiem grants vai smilts slāņiem. Parasti šī urbuma dziļums ir no 20 līdz 25 metriem. Salīdzinājumam var minēt, ka dziļurbumu parasti veido 30 līdz 120 metru dziļumā. Šāda urbuma izveide prasa daudz vairāk laika un līdzekļu nekā ūdens spices ierīkošana.

Ūdens spice ir piemērota gadījumos, kad:

  • Nav nepieciešams ļoti liels ūdens daudzums;
  • Ūdeni ir paredzēts izmantot saimnieciskajām vajadzībām;
  • Ūdeni plānot izmantot periodiski, piemēram, tikai vasaras sezonā.

Tā kā spici parasti ierīko salīdzinoši nelielā dziļumā, tajā iegūtais ūdens nav pasargāts no bakterioloģiskā piesārņojuma, tāpēc pirms tā izveides ir jānoskaidro piesārņojuma līmenis attiecīgajā vietā un jāpārliecinās, ka iegūtā ūdens kvalitāte atbildīs klienta prasībām. Lai arī spices ierīkošana ir iespējama arī piesārņotās vietās, netīra grunts var kalpot par iemeslu, lai spices vietā ierīkotu dziļurbumu.

SIA Ground Water spices ierīkošanu veic tikai vienas vai divu dienu laikā, atkarībā no situācijas, kamēr dziļurbuma ierīkošana var prasīt daudz vairāk laika – no trīs līdz pat 10 dienām. Spices urbumam izmanto sieta filtru. Šim urbumam parasti izmanto speciālas tērauda, nerūsējošā tērauda vai plastmasas caurules.

Ūdens spices ierīkošana nav vienīgais pakalpojums, ko piedāvā uzņēmums SIA Ground Water. Gadījumos, kad urbuma ar sieta filtru neapmierina klienta prasības, pieejama arī dziļurbuma ierīkošana. Tāpat SIA Ground Water piedāvā arī tādus pakalpojumus, kā ģeoloģiskā izpēte, ūdens apgādes sistēmas ierīkošana un citi. Plašāka informācija par pakalpojumiem, ko piedāvā kompānija, ir pieejama interneta vietnē udensjums.lv.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post Navigation