UGUNSDROŠĪBAS SIGNALIZĀCIJA

fnserviss.lv interneta veikalsKatrā uzņēmumā vajadzīgs rūpēties par drošu darba vidi, tāpēc jāmeklē risinājumi, kā to veiksmīgi nodrošināt.
Ja uzņēmumā aktuāls jautājums ir darba vides riska faktori un to novērtēšana, ar ugunsdrošību saistīti risinājumi vai civilās aizsardzības plāna izveide, nepieciešams vērsties pie zinošiem speciālistiem.
Viens no vadošajiem uzņēmumiem drošības jomā Baltijā ir Fn-Serviss. Šī uzņēmuma darbības jomas – ugunsdrošība, drošības sistēmas, kā arī darba aizsardzība. Būtiski, ka Fn-Serviss speciālisti izveidos un veiks tieši konkrētā uzņēmuma darbības specifikai piemērotos darba aizsardzības pasākumus, kā arī sniegs visas nepieciešamās konsultācijas.
Katra objekta un uzņēmuma darbības specifika nosaka atšķirīgas specifiskās darba aizsardzības prasības, tādēļ izvēlieties vajadzīgos pakalpojumus : darba vides risku novērtēšana; darba aizsardzības sistēmas organizēšana; darba vides iekšējā uzraudzība; darba aizsardzības dokumentācijas audits; individuālās aizsardzības līdzekļu izvēle; drošības zīmju noteikšana; laboratorisko mērījumu veikšana un organizēšana, kā arī citas aktivitātes pēc vajadzības.
Nozīmīgs uzņēmuma drošības faktors ir ugunsdrošība, tāpēc Fn-Serviss sniedz profesionālas konsultācijas arī šajā jomā. Tajās apkopoti šādi pakalpojumi: objektu ugunsdrošības audits , valsts Ugunsdzēsības un glābšanas dienesta sagatavoto pārbaudes aktu izskatīšana un rekomendāciju sagatavošana, nepieciešamā ugunsdzēsības inventāra daudzuma aprēķināšana , ugunsaizsardzības sistēmu projektu caurskatīšana un rekomendāciju sagatavošana, un konsultācijas par ugunsdrošības normatīvajiem aktiem . Tāpat klientiem tiek nodrošināta arī atbilstoša ugunsdrošības signalizācija.

FN-SERVISS PIEDĀVĀJUMĀ ARĪ CIVILĀS AIZSARDZĪBAS PLĀNA IZVEIDE
Darba aizsardzības kursi – vēl viens Fn-Serviss piedāvājums. Šie darba drošības kursi ilgst 60 stundas un to laikā tiek iegūtas pamatzināšanas par svarīgākajiem ar darba aizsardzību saistītajiem jautājumiem. Jāpiebilst, ka pēc šo kursu pabeigšanas, iespējams pildīt darba aizsardzības speciālista pienākumus.
Ja jāpilnveido vai jāuzstāda ugunsdrošības signalizācija, FN-serviss piedāvā divu veidu automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas: vai nu konvencionālās (analogās) ugunsdzēsības signalizācijas sistēmas vai adrešu ugunsdzēsības signalizācijas sistēmas.
Piemēram, konvencionālās ugunsdzēsības sistēmas iederēsies nelielos objektos. Šāda veida signalizācijas iekārtas uzstādīšanas gadījumā detektori tiek sadalīti pa zonām, kas ļauj vieglāk noteikt ugunsgrēka vai bojājuma rašanās vietu. Savukārt lielākos objektos noderēs adrešu ugunsdzēsības signalizācijas sistēmas. Šis drošības sistēmas pamatprincips ir, ka katram ugunsdzēsības signalizācijas detektoram tiek piešķirta konkrēta adrese, kas ļauj ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas kontrolpanelim ugunsgrēka vai bojājuma gadījumā noteikt precīzi ugunsgrēka vai bojājuma vietu.
Civilā aizsardzība un tās plāns – vēl viena būtiska lieta, kas saskaņā ar likumu, ir obligāta prasība daudzos uzņēmumos. Vajadzības gadījumā šī plāna izstrādi veiks Fn-Serviss profesionāļu komanda! Darba aizsardzības likumā noteikts, ka, lai veiktu darba aizsardzības pasākumus un darba vides iekšējo uzraudzību, darba devējs var veikt darba aizsardzības speciālista pienākumus pats vai norīkot kādu no darbiniekiem, vadoties pēc nodarbināto skaita. Ja uzņēmuma darba aizsardzības organizatorisko struktūru kādu iemeslu dēļ nav iespējams izveidot, darba aizsardzības sistēmas izveidē un uzturēšanā jāiesaista kompetenta institūcija vai speciālists. Ielūkojieties Fnserviss.lv piedāvājumos, kas pēc vajadzības Jūsu uzņēmumā veiks visus darba aizsardzības pasākumus! http://fnserviss.lv/kursi-160-stundas-civila-drosiba-un-aizsardziba/

Comments are closed.

Post Navigation