VAJADZĪGI EFEKTĪVI RISINĀJUMI UGUNSDROŠĪBAS UN DARBA AIZSARDZĪBAS JOMĀ? IZVĒLIES FN-SERVISS!

darba drošība fnsserviss.lv latvijaLai rūpētos ne vien par uzņēmuma efektīvu darbību, bet arī par drošu darba vidi tā darbiniekiem, jāmeklē efektīvi risinājumi.
Ja uzņēmumā aktuāls jautājums ir darba vides riska faktori un to novērtēšana, ar ugunsdrošību saistīti risinājumi vai civilās aizsardzības plāns, nepieciešams vērsties pie zinošiem speciālistiem.
Viens no vadošajiem uzņēmumiem savā sfērā Baltijā ir Fn-Serviss. Šī uzņēmuma darbības sfēras – ugunsdrošība, drošības sistēmas, kā arī darba aizsardzība. Būtiski, ka Fn-Serviss komanda izveidos un veiks tieši konkrētā uzņēmuma darbības specifikai piemērotos darba aizsardzības pasākumus.
Ikviena objekta un uzņēmuma darbības specifika nosaka savas specifiskās darba aizsardzības prasības, tāpēc izvēlieties nepieciešamos pakalpojumus darba aizsardzībā: darba vides risku novērtēšana; darba aizsardzības sistēmas organizēšana; darba vides iekšējā uzraudzība; individuālās aizsardzības līdzekļu izvēle; drošības zīmju noteikšana; laboratorisko mērījumu veikšana un organizēšana, kā arī citus pakalpojumus pēc nepieciešamības.
Ugunsdrošība – nozīmīgs faktors katrā uzņēmumā. Lai pārliecinātos par objekta ugunsdrošību , būtiski regulāri veikt objekta ugunsdrošības apsekošanu . Fn-serviss objektu ugunsdrošības apsekošanu veic visā Latvijā, vajadzības gadījumā tiek uzstādīta arī attiecīgā ugunsdrošības signalizācija. Tiek piedāvāta objekta apsekošana, un tās laikā tiks novērtēts nepieciešamais ugunsdzēsības inventārs un ugunsaizsardzības sistēmas, kā arī sagatavoti ieteikumi un iesniegts aprēķins par nepieciešamajiem resursiem uzlabojumu veikšanai.

NEPIECIEŠAMS CIVILĀS AIZSARDZĪBAS PLĀNS? IESKATIES FN-SERVISS.LV!
Darba aizsardzības kursi – vēl viens Fn-Serviss piedāvājums. Šie darba drošības kursi ilgst 60 stundas un to laikā tiek apgūtas pamatzināšanas par svarīgākajiem ar darba aizsardzību saistītajiem jautājumiem. Jāpiebilst, ka pēc šo kursu pabeigšanas, iespējams pildīt darba aizsardzības speciālista pienākumus.
Ja jāpilnveido vai jāuzstāda ugunsdrošības signalizācija, FN-serviss piedāvā divu veidu automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas: vai nu konvencionālās (analogās) ugunsdzēsības signalizācijas sistēmas vai adrešu ugunsdzēsības signalizācijas sistēmas.
Piemēram, konvencionālās ugunsdzēsības sistēmas iederēsies nelielos objektos. Šāda veida signalizācijas iekārtas uzstādīšanas gadījumā detektori tiek sadalīti pa zonām, kas ļauj vieglāk noteikt ugunsgrēka vai bojājuma rašanās vietu. Savukārt lielākos objektos noderēs adrešu ugunsdzēsības signalizācijas sistēmas. Šis drošības sistēmas pamatprincips ir, ka katram ugunsdzēsības signalizācijas detektoram tiek piešķirta konkrēta adrese, kas ļauj ugunsgrēka vai bojājuma gadījumā identificēt precīzi ugunsgrēka vai bojājuma vietu.
Ikvienā biznesā civilā aizsardzība ir būtisks faktors, personāla veselību un drošību var ietekmēt ļoti daudz dažādu darba vides riska faktoru, tādēļ prasības darba aizsardzības speciālistu kvalifikācijai ir pieaugušas. Šī iemesla dēļ aizvien vairāk uzņēmumu izvēlas piesaistīt augsti kvalificētu darba aizsardzības kompetento institūciju personālu. Viens no tādiem noteikti būs FN-Serviss!

Comments are closed.

Post Navigation